Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pohledávky a krátkodobý finanční majetek v období 2015/ 2016

18.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.10.3
Pohledávky a krátkodobý finanční majetek v období 2015/ 2016

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 10/2016

Podívejme se na celková oběžná aktiva v základní struktuře v rozvaze s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015.

Do 31. 12. 2015   Od 1. 1. 2016  
C. Oběžná aktiva   C. Oběžná aktiva  
C. I. Zásoby   C. I. Zásoby  
C. II. Dlouhodobé pohledávky   C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky  
C. III. Krátkodobé pohledávky   C. II. 2. Krátkodobé pohledávky  
C. IV. Krátkodobý finanční majetek   C. III. Krátkodobý finanční majetek  
  C. IV. Peněžní prostředky  

Uvedená struktura pohledávek s účinností od 1. 1. 2016 platí pro rozvahu ve zkráceném rozsahu, kterou může sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

V rozvaze v plném rozsahu jsou pohledávky dlouhodobé i krátkodobé podrobněji rozvedeny. S účinností od 1. 1. 2016 došlo k přečíslování položek jak dlouhodobých, tak i krátkodobých pohledávek, přičemž obsah konkrétních položek nedoznal ve své podstatě žádné změny.

Krátkodobý finanční majetek byl nově rozdělen na dvě základní položky rozvahy, a to:

  • krátkodobý finanční majetek a

  • peněžní prostředky.

O jaké změny se jedná v rozvaze v plném rozsahu?

Do 31. 12. 2015   Od 1. 1. 2016  
C. IV. Krátkodobý finanční majetek   C. III. Krátkodobý finanční majetek  
1. Peníze   1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba  
2. Účty v bankách   2. Ostatní krátkodobý finanční majetek  
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly   C. IV. Peněžní prostředky  
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek   1. Peněžní prostředky v pokladně  
  2. Peněžní prostředky na účtech  

Peněžní prostředky

V souladu s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení rozvahy podle směrnice EU se oddělilo z vykazování krátkodobého finančního majetku vykazování peněžních prostředků, které se přesunulo do samostatné položky „Peněžní prostředky”; jejich vymezení zůstalo zachováno.

Změny při účtování peněžních prostředků jsou pouze dílčí a souvisí se souvztažnými účty: