Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podmínkou dodávky mezi členskými státy je přeprava

10.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU potvrdil výklad, podle něhož je nezbytnou podmínkou intrakomunitární dodávky přeprava zboží mimo členský stát. Zjednodušení pro třístranný obchod lze použít pouze tehdy, je-li první dodávka s přepravou.

Soudní dvůr EU řešil situaci, kdy zboží bylo dodavatelem z prvního členského státu prodáno odběrateli registrovanému v druhém členském státě. Ten ho prodal odběrateli z třetího členského státu, přičemž zboží bylo ze skladu prvního dodavatele přepraveno přímo konečnému pořizovateli.

První dodavatel uplatnil osvobození od daně jako při dodání zboží do jiného členského státu a odběratel z druhého členského státu přiznal daň v