Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podání k DPH již pouze elektronicky

15.1.2016, Zdroj: Finanční správa

Od 1. 1. 2016 vzniká povinnost podávat daňové přiznání a další podání pouze elektronicky. Všichni plátci jsou povinni podat elektronicky daňové přiznání již za zdaňovací období prosinec 2015, respektive za 4. čtvrtletí 2015. Při nesplnění povinnosti učinit příslušná podání elektronicky bude plátci uložena pokuta 2 000 Kč.

Od 1. 1. 2016 vzniká povinnost podávat daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání, hlášení (vyjma hlášení o dodání a pořízení nových dopravních prostředků podle § 19 zákona o DPH), a to včetně jejich příloh, dále souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení, přihlášky k registraci k DPH a oznámení o změně registračních údajů, žádost o zrušení registrace (vyjma registračních tiskopisů pro skupinu, u kterých správce daně nezveřejnil formát a strukturu pro el. podání) pouze elektronicky pro všechny plátce bez výjimky, ať již se jedná o právnické nebo fyzické osoby. 

Všichni plátci - fyzické osoby, kterým vznikla povinnost činit podání elektronicky, jsou povinni takto postupovat již od 1. 1. 2016. Plátce (fyzická osoba) je povinen podat elektronicky daňové přiznání již za zdaňovací období prosinec 2015, resp. za 4. čtvrtletí 2015. Plátce (právnická osoba) musí činit podání elektronicky již od roku 2014 a v této souvislosti nedochází k žádné změně.

Způsoby elektronického podávání

Odeslání datové zprávy prostřednictvím:

Daňového portálu (aplikace EPO na www.daneelektronicky.cz) za využití některé z následných jednoznačných identifikací podatele:

  • uznávaný elektronický podpis
  • přihlašovací údaje do datové schránky
  • dodatečné potvrzení (zpravidla vytištěný a podepsaný e-tiskopis, který se zobrazí na Daňovém portálu v okamžiku