Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Plnění přijaté z EU bez dokladu

12.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při nákupu služeb či zboží mimo EU se lze setkat s celou škálou případů, přičemž nedoručený daňový doklad je jednou z možností, která může lehce komplikovat situace příjemce.

Pokud dodavatel zboží či služby z EU nevystaví a nedoručí daňový doklad, musí si český odběratel poradit i bez něj. Přijetí plnění přiznat musí, nárok na odpočet prokazuje jiným způsobem. Přitom skutečnosti, které jsou dostatečně průkazné na to, aby vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, postačují zároveň i k uplatnění nároku na odpočet.

Příklad 1:

Slovenský opravář provede pro českou firmu opravu jejího stroje 3. 1. 2018, stejný den je služba i uhrazena. Je plátcem DPH na Slovensku, ale nevystaví fakturu ani do 25. 2. 2018.

Jelikož jde o službu mezi dvěma osobami povinnými k dani, řídí se místo plnění podle základního pravidla a je v ČR, kde je sídlo odběratele.

I když český odběratel nemá k dispozici doklad, přijetí služby z EU přizná ve svém přiznání a uvede do části A.2. kontrolního hlášení. Pokud nemá k dispozici DIČ, pole „Identifikace dodavatele“ zůstává prázdné. Položku „Ev. číslo daňového dokladu“ ponechá prázdnou (nebo lze uvést číslo z interní databáze plátce).

Základ daně odvodí od skutečné platby, přičemž rozhodným dnem,