Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Platební kalendáře v kontrolním hlášení

8.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Blížící se termín pro podání kontrolního hlášení přináší celou řadu dalších praktických otázek. Jednou z nejasných oblastí jsou daňové doklady nazývané jako platební kalendáře.

Platební kalendář je používán např. na situace dodávek energií, kdy se platí pravidelně zálohy a k určenému datu se provede odečet a dodávka za období se zúčtuje. Je daňovým dokladem, pokud má jeho náležitosti (kromě DUZP nebo data přijetí platby), platí se před DUZP a je v něm uveden rozpis plateb na předem stanovené období.

První věcí, kterou je v souvislosti s platebním kalendářem vyřešit, je jeho evidenční číslo. Jeho neexistence je však spíše záležitostí splátkových kalendářů připojených k nájemním smlouvám. 

Dále je potřeba si uvědomit, že hodnotovým limitem pro uvedení do A.4. nebo A.5., popř. B.2. nebo B.3. je součet všech plateb uvedených na platebním kalendáři. Je-li součet nad 10 000 Kč, uvádí se údaje v detailu, i když jednotlivě této hranice nedosahují.

Použití platebního kalendáře přináší v praxi potíže v situaci, kdy odběratel neplatí podle rozpisu. Pokud se odběratel s platbou „strefí“ do zdaňovacího období, ve kterém měl platbu dodavatel přijmout,