Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Platební kalendář a kontrolní hlášení

7.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud u záloh na energie uplatňuje odběratel nárok na odpočet až po vyúčtování, měl by přesto vykázat údaje v kontrolním hlášení podle jednotlivých plateb.

V současné době dobíhají ještě zúčtovací období 2015-2016. Na zálohy existuje platební kalendář, podle něhož měla být hrazena měsíčně záloha. Není výjimkou, že odběratel hradí vyšší zálohy. Následně je přijat zúčtovací daňový doklad. Nárok na odpočet je uplatňován nikoliv v okamžiku platby záloh, ale až po vyúčtování.

Uplatnění nároku na odpočet není povinností plátce, ale jeho právem, které může využít během 3 let. Aby daňové přiznání souhlasilo na podané kontrolní hlášení a vykazované údaje, musí být nárok na odpočet uveden i v kontrolním hlášení za období, kdy je nárok uplatňován v daňovém přiznání.

Pokud je celková výše záloh nad 10 000