Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Platby pojištění by OSVČ mohli mít jednodušší

14.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zjednodušit administrativu živnostníkům a podnikatelům slibuje soubor změn v placení pojistného na nemocenské a důchodové pojištění, který schválila vláda.

Novinky by měly vejít v platnost od ledna 2018. Změny vycházejí ze zkušeností České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Netýkají se nároků na dávky a jejich výše. Odpadnout by osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) mohly podle materiálu některé oznamovací povinnosti, zjednodušit se má úprava vracení přeplatků na pojistném. Změny nyní posoudí Parlament.

Změna se například týká záloh - měly by být splatné v měsíci, na který se platí. Dosavadní úprava splatnosti totiž způsobovala, že v případech neúmyslné opožděné platby zanikla účast na nemocenském pojištění bez předchozího upozornění, a proto se nově umožňuje dodatečné zaplacení za předchozí měsíc bez dopadu na účast na nemocenském pojištění. Nově by měl být stanoven měsíční vyměřovací základ pro výši záloh na pojistné na důchodové pojištění.


Novinky by měly také umožnit lidem vykonávajícím vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na základě žádosti prominout