Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Penále jako náhrada trestu

23.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se v závěru minulého roku vyjadřoval k otázce, jak má finanční správa postupovat při vyměření sankcí v situaci snižující se sazby.

Před soud se dostal případ, kdy byla společnosti správcem daně snižována daňová ztráta. Jelikož šlo o daňovou ztrátu za období, u kterého uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení před rokem 2011, byla uplatněna sankce 5 % ze snižované daňové ztráty.

Podle daňového řádu vzniká povinnost uhradit penále 1 % ze snižované daňové ztráty.

Podle usnesení Nejvyššího správního soudu se má v trestních záležitostech aplikovat trestní právo účinné v době vynesení trestu. V uvedeném případě by to znamenalo, že správce daně měl vyměřit sankci 1 % ze snižované daňové ztráty, přestože tato úprava byla účinná až mnohem později v období, za který byla daňová ztráta vyměřena a následně doměřena.

Zároveň tím Nejvyšší správní soud otevřel otázku, zda vůbec je možné, aby vedle sankce podle daňového řádu bylo možné aplikovat i postup podle trestního práva, pokud byl spáchán trestný čin.