Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Péče o děti osvobozena od DPH

6.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. dubna 2017 má být osvobozena od daně péče o děti v dětských skupinách a jeslích do 4 let věku.

Nově se osvobození od daně bez nároku na odpočet v oblasti výchovy a vzdělávání podle § 57 odst. 1 písm. h) vztahuje na:

  • provozování dětských skupin upravených zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování péče v dětské skupině, a provozování zařízení poskytující denní péči o děti do 4 let věku (nejsou zapsány ve školském rejstříku nebo provozovány jako dětská skupina),
  • pokud jsou poskytovány státem, krajem, obcemi, organizačními složkami státu, krajů a obcí, dobrovolnými svazky obcí, hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi, příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi pro děti a mládež.

K tomu zákonodárce upřesňuje, že nestátní neziskovou organizací pro děti a mládež je takový subjekt založený proto, aby se věnoval dětem a mládeži, jejich zájmovým, mimoškolním