Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.6 Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 38ga ZDP stanovuje od roku 2014 možnosti snížení základu daně, uplatnění slev na dani či daňového zvýhodnění v případě podávání přiznání osobou spravující pozůstalost, které se týká daňové povinnosti zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Omezení pro tato přiznání ukazuje následující tabulka:

2014   2015–2017   2018  
Nelze uplatnit:   Nelze uplatnit:   Nelze uplatnit:  
- nezdanitelnou část základu daně (§ 15 ZDP),   - nezdanitelnou část základu daně (§ 15 ZDP),   - nezdanitelnou část základu daně (§ 15 ZDP),  
- položku odčitatelnou od základu daně (§ 34 ZDP),   - položku odčitatelnou od základu daně (§ 34 ZDP), s výjimkou daňové ztráty,   všechny odčitatelné položky podle § 34 ZDP uplatit lze,  
- slevu na dani,   - slevu na dani,   - slevu na dani, s výjimkou slev podle § 35 ZDP,