Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osvobození příjmu z prodeje cenného papíru dle výše příjmu

4.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.7 Osvobození příjmu z prodeje cenného papíru dle výše příjmu

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 4 odst. 1 písm. v) ZDP osvobozuje příjem fyzické osoby z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, nepřesáhne-li jejich úhrn u poplatníka ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.

Do 2013   2014   2015–2016  
Tato úprava v zákoně není, lze využít jen osvobození dle doby držby [§ 4 odst. 1 písm. w) ZDP].   Toto osvobození je upraveno jako ostatní příjem [§ 10 odst. 3 písm. c) ZDP(1.1.2014)], tj. netýká se případů, kdy jsou cenné papíry či podílové listy součástí obchodního majetku.   Osvobození je upraveno v obecné části [§ 4 odst. 1 písm. v) ZDP], tj. lze aplikovat i na součásti obchodního majetku podnikatele.  

Komentář:

Obchodní majetek fyzické osoby je vymezen v § 4 odst. 4 ZDP. Ačkoliv jde od roku 2015 o osvobození pro fyzické osoby zahrnuté do obecné části zákona o daních z příjmů, nedá se kombinovat s osvobozením závislým na délce držby, upraveným v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP. Viz následující příklad.

Příklad

Nechť

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: