Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osvobození od daně silniční - vozidla na ekologický pohon

3.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.2 Osvobození od daně silniční – vozidla na ekologický pohon

Ing. Karel Janoušek

Právní úprava

§ 3 písm. f) ZDSIL – Osvobození od daně

2008   2009–2017  
Od daně byla osvobozena mj. vozidla na elektrický pohon a hybridní vozidla.   Od daně jsou osvobozena mj. vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která  
  1. mají elektrický pohon,  
  2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,  
  3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo  
  4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.  

Komentář:

Od roku 2009 jsou od daně osvobozena také vozidla, která mají elektrický pohon, hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, která jako palivo používají LPG nebo CNG a vozidla, která jsou vybavena motorem určeným ke spalování automobilového benzínu a ethanolu E85.

Osvobození od daně lze uplatnit za kalendářní měsíce, ve kterých byly splněny podmínky uvedené v § 3 ZDSIL. Při přestavbě vozidla např. na pohon LPG nebo CNG se osvobození od daně