Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osvobození důchodů a jim podobných příjmů

12.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1 Osvobození důchodů a jim podobných příjmů

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 4 odst. 1 písm. h) ZDP osvobozuje mimo jiné i příjem fyzických osob získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu, od roku 2013 navíc i plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření. Osvobození je vázáno na 36násobek minimální mzdy, která je platná k 1. 1. daného kalendářního roku. I když se ustanovení v roce 2018 nezměnilo, v důsledku změny minimální mzdy se hranice opět zvýšila. Výše osvobození viz následující tabulka.

2009–2013   2014   2015   2016   2017   2018  
Osvobození 288 000 Kč.   Osvobození 306 000 .   Osvobození 331 200 Kč.   Osvobození 356 400 Kč.   Osvobození 396 000 Kč.   Osvobození 439 200 Kč.  

§ 4 odst. 3 ZDP od roku 2011 až do Nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 18/15 z 28. 6. 2016 vylučoval aplikaci osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí podle písm. h) v případě, kdy součet:

  • příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP (s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně),

  • dílčího základu daně ze samostatně činnosti podle § 7 ZDP a

  • dílčího základu daně z nájmu podle § 9 ZDP,

přesáhl u poplatníka ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.

Čl. II bod 8 zákonného opatření č. 344/2013 Sb. uváděl, že se ustanovení § 4 odst. 3 ZDP nepoužije v letech 2013 až 2015, ale podle čl. II bod 2 zákona č. 267/2014 Sb. se toto nepoužije pro rok 2015. Jelikož zmíněný Nález Ústavního soudu považuje ustanovení za neaplikovatelné pro celý rok 2016 (k roku 2015 se Ústavní soud nevyjadřoval), použije se postup zachycený v následující tabulce:

2011–2012   2013–2014   2015   2016–2018  
Osvobození důchodů se použije, jen pokud nepřesáhnou příjmy podle § 4 odst. 3 ZDP v daném roce částku 840 000 Kč.   Osvobození důchodů se použije bez ohledu na výši příjmů osoby pobírající důchod.   Osvobození důchodů se použije, jen pokud nepřesáhnou příjmy podle § 4 odst. 3 ZDP v daném roce částku 840 000 Kč.   Osvobození důchodů se použije bez ohledu na výši příjmů osoby pobírající důchod.  

Komentář:

Do limitu osvobozených důchodů se nezahrnuje výše příplatku nebo