Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osoby neusazené v ČR a registrace k DPH

13.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 243/2016 Sb. se od 29. července 2016 mění osoba, která má povinnost přiznat daň při přijetí plnění od osoby neusazené k dani.

Ustanovení § 24 zákona o DPH upravuje pravidla pro vznik povinnosti přiznat daň při poskytnutí plnění osobou neusazenou v ČR, kdy místo plnění je v ČR a povinnost přiznat daň podle § 108 zákona o DPH se přenáší na příjemce plnění.

Novelizací byly doplněny další případy. Dodá-li osoba neusazená v ČR českému plátci zboží s místem plnění v tuzemsku, dojde nově k přenesení daňové povinnosti. To platí výhradně v případě, kdy dodavatel je osobou neusazenou v ČR a není registrován jako plátce DPH v ČR. Odběratelem je pak osoba, která je registrována jako plátce.

Do § 24 zákona o DPH byl doplněn nový odstavec, podle něhož plátce, kterému je zboží dodáno, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty před DUZP.

Uvedená změna má vliv na registraci k DPH. Před novelizací vznikala povinnost registrace při dodání zboží osobami, které nemají sídlo v ČR, pokud bylo místo plnění v ČR. Po novele již povinnost registrace dodavateli nevzniká, protože daň přizná příjemce plnění v režimu přenosu daňové povinnosti na příjemce