Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Omezení vyplácení podílů na zisku

18.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.40 Omezení vyplácení podílů na zisku

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2014–2015   2016–2017  
Zákon neupravuje.   Zákon omezuje výplatu podílů na zisku v souvislosti s náklady na vývoj, jsou-li vykazované v rozvaze.  

Komentář:

Pokud účetní jednotka provádí výzkum a vývoj, může za určitých podmínek náklady na vývoj aktivovat a vykazovat v rozvaze jako nehmotný dlouhodobý majetek a jako takový ho odpisovat. Zákon stanovuje podmínku, aby neodepsaná část nákladů na vývoj byla kryta disponibilními zdroji, z nichž lze jinak vyplácet