Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Omezení svobodných pásem eliminuje daňové úniky

8.6.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila novelu celního zákona, díky které dojde k zamezení daňových úniků přes svobodná pásma.

Svobodná pásma jako taková zůstanou zachována, novela ruší osvobození od DPH při obchodování ve svobodných pásmech. Všichni plátci tak budou dodržovat stejné principy pro uplatnění DPH.

Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží zůstane zachováno.

Se zbožím umístěným ve svobodném pásmu je možné zacházet tak, jako by se nenacházelo na celním území Evropské unie. Svobodná pásma jsou zřizována v místech, kde je jejich přítomnost logická, z hlediska celních předpisů nutná a z regionálního pohledu odůvodněná. Řada členských států nemá žádné svobodné pásmo, například Rakousko, Slovensko nebo Maďarsko.

Ani v České republice není zřizování svobodných pásem z regionálního hlediska opodstatněné a často dochází k jejich zneužívání. Všechna plnění, která jsou ve svobodném pásmu poskytována, jsou totiž osvobozena od DPH s nárokem na odpočet daně a v této souvislosti často dochází k účelové manipulaci s hodnotou zboží.

„Z šetření, která Celní správa provedla v letech 2014-2016, vyplývá, že byla svobodná pásma využita pro umístění zboží v 11 965 případech. Pouze v 8 % z