Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Omezení daňového nákladu při prodeji cenného papíru

12.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.6 Omezení daňového nákladu při prodeji cenného papíru

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
 • § 24 odst. 2 písm. w) ZDP limituje daňový náklad

  • - z nabývací ceny akcie, která není oceňována v souladu s účetními předpisy reálnou hodnotou, a
  • - z nabývací ceny podílu na společnosti s ručením omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu;
 • nabývací cena akcie či podílu je daňově účinnou jen do výše příjmů z prodeje této akcie nebo tohoto podílu.

 • § 24 odst. 2 písm. w) ZDP limituje daňový náklad z pořizovací ceny směnky při prodeji, o níž je účtováno jako o cenném papíru;

 • pořizovací cena takové směnky (zachycená v účetnictví v souladu s účetními pravidly) ke dni jejího prodeje je daňově účinnou jen do výše příjmů z jejího prodeje.

 • § 24 odst. 2 písm. r) ZDP považuje za daňově účinnou hodnotu cenného papíru při prodeji, a to ve výši, jak je zachycená v účetnictví v souladu s účetními předpisy ke dni jeho prodeje, bez ohledu na výši příjmu z prodeje; ale s výjimkou:

  • - případů uvedených v § 24 odst. 2 písm. w) a ze) ZDP, a
  • - případů osvobozených příjmů při prodeji podle § 19 odst. 1 písm. ze) nebo § 19 odst. 9 ZDP (v návaznosti na držbu alespoň 10% podílu po dobu 12 měsíců).
 • § 24 odst. 2 písm. zy) ZDP (nové od roku 2016) považuje za daňově účinnou celou nabývací cenu cenného papíru při jeho prodeji poplatníkem daně z příjmů právnických osob, který je mikro účetní jednotkou, ale s výjimkou:

  • - případů uvedených v § 24
 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: