Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpočet na podporu odborného vzdělávání

8.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.9 Odpočet na podporu odborného vzdělávání

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 34 odst. 4 ZDP (v úpravě od roku 2014) umožňuje právnickým i fyzickým osobám uplatnit odpočet na podporu odborného vzdělávání. Pokud není možné tento odpočet odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze odpočet realizovat nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikl nárok.

  • § 34f až § 34h ZDP (ve znění od roku 2014) stanoví další pravidla pro odpočet.

2005–2013   2014–2017  
Odpočet na podporu odborného vzdělávání nebyl možný.   Odpočet na podporu odborného vzdělávání, který se skládá z odpočtů
  • na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a

  • na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání.

 

Komentář:

ZDP ve znění zdaňovací období započatá v letech 2001 až 2004 umožňoval odpočet 30 % výdajů (nákladů) vynaložených podle § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 3) na výuku žáků ve studijních a učebních oborech středních odborných učilišť a učebních oborech učilišť, které jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy a tyto obory jsou uvedeny v obecně závazném právním předpisu.

Odborným vzděláváním, na které lze uplatnit odpočet od roku 2014, rozumí zákon vzdělávací činnost v rámci

  • praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona, nebo

  • odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona, nebo

  • části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle vysokoškolského zákona,

za předpokladu, že

  • vzdělávací činnost je uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání / studijním programem a

  • daňový subjekt uzavřel s danou školou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách pro konání odborného vzdělávání; pokud by poplatník vykonával činnost školy a zároveň jiný převažující druh činnosti, a zajistil by praktické vyučování či odbornou praxi na svém pracovišti sloužícím k této jeho převažující (neškolské) činnosti, použil by místo smlouvy (kterou ani sám se sebou uzavřít nemůže) tzv. prohlášení (s obdobným obsahem

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: