Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpisování technického zhodnocení

12.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh změny zákona o daních z příjmů od roku 2017 umožňuje odepisování technického zhodnocení i podnájemcem.

Podle současného znění zákona o daních z příjmů je umožněno odpisovat technické zhodnocení pouze nájemci a uživateli u finančního leasingu. To je možné za následujících podmínek:

  • technické zhodnocení hradí poplatník, který má právo k užívání hmotného majetku, na kterém provedl technické zhodnocení,
  • technické zhodnocení nezvyšuje ocenění majetku u vlastníka,
  • realizace technického zhodnocení proběhla s písemným souhlasem vlastníka a
  • technické zhodnocení je zařazeno do stejné odpisové skupiny jako zhodnocovaný majetek.

 

Nově se navrhuje rozšířit možnost odpisování technického zhodnocení i na ostatní případy, kdy dochází k přenechání věci k užití jinému, například u podnájemce nebo nového