Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku

30.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novelizace zákona o daních z příjmů od roku 2017 obsahuje postup při zvýšení spoluvlastnického podílu. Otázka se dotýká zejména daňového odpisování majetku.

V současné době zákon o daních z příjmů neobsahuje výslovnou úpravu pro případ změn výše spoluvlastnických podílů hmotného majetku (např. nabytí prostřednictvím koupě od jiného spoluvlastníka, nabytí přeměnou, vkladem). Zpravidla se postupuje tak, že se při zvyšování spoluvlastnického podílu buď zvýší ocenění stávajícího hmotného majetku (u daně z příjmů právnických osob), anebo vznikne nový hmotný majetek (v některých případech u daně z příjmů fyzických osob). Zároveň je problematický výklad u pokračování v odpisování podle § 30 odst. 10 zákona o daních z příjmů), kdy má poplatník pokračující v odpisování zachovat způsob odpisování započatého původním poplatníkem.

Navrhovaná úprava má za cíl komplexně stanovit pravidla pro zvyšování spoluvlastnických podílů. Při změně výše spoluvlastnického podílu nemají vznikat z nově nabytých spoluvlastnických podílů další nové hmotné majetky. Proto má poplatník, který nabude další spoluvlastnický podíl k témuž majetku, tyto spoluvlastnické podíly sloučit a stále jde o jeden hmotný majetek, přičemž poplatník pokračuje v odpisování dosavadním způsobem ze změněné vstupní či zůstatkové ceny. Tento princip je poplatný pro všechny poplatníky daně z příjmů, tedy i daň