dnes je 24.1.2022

Input:

Oddlužení osob s daňovou exekucí není možné

25.11.2021, Zdroj: Celní správa České republiky (http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx)

Celní správa České republiky reaguje na zvyšující se počet dotazů týkajících se možnosti oddlužení osob, které hodlají vyřešit svůj dluh u státních institucí, veřejné správy, zdravotních pojišťoven a u firem, v nichž má stát majetkovou účast.

Jedná se například o dluhy na nájmu nebo poplatcích vůči obci, dluhy u dopravního podniku apod. Podmínkou je, aby dlužník v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 uhradil u soudního exekutora svůj původní dluh (jistinu, bez úroků, penále a pokut) a náklady soudního exekutora na zastavení exekuce ve výši 900 Kč.

Změna zákonů, označovaná jako „milostivé léto“, se týká pouze pohledávek, které vymáhají soudní exekutoři, v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Tato úprava exekučního řádu však na správu cel a daní nedopadá, neboť jejich výběrem a vymáháním jsou ve většině případů pověřeny orgány celní a finanční správy, které postupují dle jiného právního předpisu, jímž je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Novela exekučního řádu je cíleně zaměřena na snížení příslušenství (úroků, pokut a exekučních nákladů), které mnohdy

Nahrávám...
Nahrávám...