Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nový vzorový formulář kontrolního hlášení

4.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa zveřejnila nový formulář kontrolního hlášení DPH. Rovněž byly aktualizovány pokyny k vyplnění formuláře.

Vzorové kontrolní hlášení bylo zveřejněno na stránkách finanční správy. Jde o formulářovou podobu, přestože se kontrolní hlášení vydává výhradně elektronicky. Testovací formulář je také k dispozici na stránkách finanční správy.

Přestože je podoba nová, obsah odpovídá dříve zveřejněnému formuláři kontrolního hlášení.

Informace k vyplnění kontrolního hlášení obsahují řadu upřesnění, ze kterých vybíráme:

  • Splátkový a platební kalendář

U splátkového nebo platebního kalendáře se každé dílčí zdanitelné plnění/související úplata bude vykazovat samostatně do kontrolního hlášení za období, do kterého spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění/data přijetí úplaty. Jde o výjimku, kdy dojde k opakování evidenčního čísla dokladu.

  • Od výpisu z evidence ke kontrolnímu hlášení

V kontrolním hlášení má být DUZP vyšší než 31. 12. 2015. Doklady s DUZP nižším než 1. 1. 2016 je nutné podat pomocí původních Výpisů z evidence dle § 92a