Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nový vzor přiznání k DPH a změna u kontrolního hlášení

13.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Formulář daňového přiznání, pokyny k němu a pokyny k vyplnění kontrolního hlášení byly upraveny v důsledku novelizace zákona o DPH činné od 29. července 2016.

Přiznání k DPH má nový vzor č. 20. Je možné jej použít i pro zdaňovací období před účinností novely.

Změny vyvolané zákonem č. 243/2016 Sb. se týkají řádků 7 a 8, 12 a 13 a 62.

Řádky 7 a 8 obsahují daň na výstupu u dovozu. Předchozí vzor odkazoval na § 23 odst. 3 až 5, nový už na celý § 23. Změna souvisí se zrušením osvobození od DPH pro svobodná pásma, navíc celní kodex EU již pojem „svobodný sklad“ neupravuje.

Řádky 12 a 13 uvádí přijatá zdanitelná plnění, u kterých má povinnost přiznat daň příjemce. Nově se v případě dodání zboží s místem plnění v ČR osobou neusazenou v ČR plátci přenáší daňová povinnost na tohoto plátce, který v tuzemsku zboží od osoby neusazené nakupuje. Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v ČR, se již nestane plátcem.

Řádek 62 obsahuje mj. daň podle § 108 jinde neuvedenou. Dříve obsahovala jen