dnes je 22.8.2019
Input:

Novinky v DPH od roku 2019

8.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

V závěru roku zákonodárce schválil několik změn v oblasti DPH. Některé z nich jsou účinné již od 1. ledna 2019.

Od 1. ledna 2019 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH zákonem č. 283/2018 Sb. Změna se týká ustanovení, podle něhož je zdanitelné plnění s místem plnění v ČR poskytované po dobu delší než 12 měsíců uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato. Takto se nepostupuje u dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, popř. dalších plnění podle § 21 odst. 4 písm. b) zákona o DPH. Nově se plnění nepovažuje za uskutečněné 31. 12., jde-li o službu, která je poskytována na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úplatu za poskytnutí této služby hradí stát. Změna se pozitivně dotýká obhájců ustanovených z moci úřední.

Parlament dále schválil novelizaci