Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novinky v DPH od 1. 7. 2017 (1. část)

26.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 170/2017 Sb. dochází ke změně některých ustanovení zákona o DPH.

  • Nový dopravní prostředek

Dochází ke změně definice dopravního prostředku. Místo pojmu „vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích“ se nově použije pojem „motorové pozemní vozidlo“. To znamená rozšíření na všechna motorová pozemní vozidla, i když nejsou určena k provozu na pozemních komunikacích, např. terénní čtyřkolky.

 

  • Obchodní majetek

Jde o majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností. Novelizací zákonem č. 170/2017 Sb. došlo k úpravě definice tak, že se klade větší důraz na to, který majetek a jeho části osoba sama určí jako obchodní majetek, i kdyby k použití došlo až později.

 

  • Majetek pořízený formou finančního leasingu

V definici finančního leasingu se namísto „přenechání zboží vlastníkem k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastník užívaného zboží převede vlastnické právo k němu na jeho uživatele“ použije „přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud