Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novinky v daních od 1. 7. 2017

20.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 170/2017 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace daňových zákonů. Účinnost nastává 15. den po vydání ve Sbírce, tedy 1. července 2017.

Poměrně rozsáhlá je změna u daní z příjmů, nicméně pro většinu poplatníků a situací je účinná až pro zdaňovací období započaté po účinnosti novely. To znamená u fyzických osob poprvé pro rok 2018 a u právnických osob pro zdaňovací období započaté po 1. 7. 2017. Pokud má právnická osoba jako účetní období kalendářní rok, pak novinky využije až od roku 2018. Pokud by však měla účetní období např. od 1. července do 30. června následujícího roku, pak se jí změny týkají již v období započatém od 1. 7. 2017.

Zároveň je potřeba věnovat pozornost přechodným ustanovením. Například u srážkové daně se zdá, že novela má být aplikována od počátku zdaňovacího období poplatníka, z jehož příjmů plátce daň sráží. Dalším výkladovým oříškem může být aplikace u odpisování majetku. Pokud jde o odpisování technického zhodnocení i jinými osobami než nájemcem, a to vždy pokud dochází k přenechání věci k užití jinému, výklad směřuje k tomu, že má jít o technická zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti novely (od 1. 7. 2017).