Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novinky v dani z nabytí nemovitých věcí

6.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 254/2016 Sb. se od 1. listopadu 2016 mění zákon o dani z nabytí nemovitých věcí.

Rozhodným dnem pro aplikaci znění zákona před novelizací a po ní je okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti smlouvy.

Hlavní změny spočívají v následujících bodech:

  • Nově je poplatníkem vždy jen nabyvatel, není již možná volba poplatníka. Zároveň s tím zaniká institut ručení.
  • Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí v oblasti inženýrských sítí je úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí inženýrské sítě. Zdanění tak nově nepodléhá nabytí těch částí inženýrských sítí, které nejsou budovou podle katastrálního zákona.
  • Předmětem daně je smluvní prodloužení práva stavby.
  • Všechny přeměny právnických osob jsou vyňaty z