Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novinky v celním řízení

8.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní celní kodex byl od 1. května 2016 plně nahrazen novým nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013. Změny se týkají například zvláštních celních režimů.

V celním kodexu, který je přímo účinný v členských státech vč. ČR, nastávají mj. následující změny:

  • Některé pojmy již přestaly být používány, např. „celně schválené určení“ nebo „svobodný sklad“.
  • Zničení zboží je nově prováděno pouze z moci úřední, nikoliv na žádost subjektů. Na žádost lze zničení provádět jako jednu ze zušlechťovacích operací povolených celním úřadem v rámci celního režimu aktivního zušlechťovacího styku.
  • Zjednodušené postupy neúplného a zjednodušeného celního prohlášení jsou nahrazeny jedním zjednodušením, a to „zjednodušeným celním prohlášením“.
  • Zjednodušený postup „místní řízení“ je nahrazen postupem „zápis do záznamů deklaranta“. Subjekty, které doposud využívaly zjednodušený postup místního řízení a nejsou držiteli povolení oprávněného hospodářského subjektu, musí tento status získat.
  • Nově je možnost podat celní prohlášení jinému celnímu úřadu, než kterému je předloženo zboží.
  • U tranzitu došlo ke zrušení zjednodušených postupů pro zboží dopravované po železnici, po moři,