Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o směnárnách pamatuje na všechny případy odstoupení od smlouvy

19.4.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecký návrh novely zákona o směnárenské činnosti, který minulý týden Poslanecká sněmovna zamítla, upravoval pouze obecně formulované právo klientů odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 2 hodin od provedení směny.

Vůbec však neřešil další související otázky, které zavedení tohoto práva vyvolává, což by mělo za následek, že návrh by v praxi nemohl řádně fungovat. Zásadním nedostatkem poslaneckého návrhu bylo, že neupravoval povinnost směnárníků informovat klienty o právu odstoupit ani o provozní době, ve které může k odstoupení dojít. Proto vláda, ačkoli se zavedením práva na odstoupení obecně souhlasí, navrhla zamítnutí poslaneckého návrhu s tím, že v nejbližších týdnech předloží do Poslanecké sněmovny vlastní komplexní úpravu této otázky.

Návrh z dílny Ministerstva financí, který je nyní ve fázi vypořádání meziresortního připomínkového řízení, rovněž počítá s možností odstoupit od smlouvy do 2 hodin od provedení směny. Dále jasně stanoví, že klienti mají být o právu odstoupit od smlouvy informováni na kurzovním lístku a také na dokladu o provedení směny. Návrh Ministerstva financí pamatuje i na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím