Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o DPH 2017 - změna definice nového dopravního prostředku

21.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.1100.2
Novela zákona o DPH 2017 – změna definice nového dopravního prostředku

Ing. Miroslava Nováková

VYŠLO V ČÍSLE 11/2017

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), dochází ke změně ustanovení § 4 odst. 4 písm. b) ZDPH, které definuje pojem nový dopravní prostředek.

Příspěvek stručně shrnuje základní pravidla, která platí při dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie, a informuje o nové úpravě zákona v této oblasti.

Zvláštní pravidla pro pohyb nových dopravních prostředků uvnitř Evropské unie

Na rozdíl od jakéhokoliv jiného zboží platí pro pohyb nových dopravních prostředků uvnitř Evropské unie specifická pravidla (upravuje ustanovení § 19 ZDPH). Bez ohledu na osobu prodávajícího a kupujícího platí pravidlo, že daň musí být přiznána v tom státě, kde je nový dopravní prostředek registrován k provozu.

Při prodeji nového dopravního prostředku v rámci jednoho státu Evropské unie platí běžná pravidla jako u jiného zboží. Rovněž při dovozu a vývozu z a do třetí země se uplatní standardní postupy. Speciální pravidla se týkají dodání z jednoho státu Evropské unie do druhého státu Evropské unie.

Pokud je nový dopravní prostředek dodáván mezi dvěma osobami registrovanými k dani z přidané hodnoty, použijí se rovněž běžná pravidla, tj. pokud tuzemský plátce dodává nový dopravní prostředek osobě registrované k dani v jiném členském státě, uvede to jako osvobozené plnění na řádek 20 daňového přiznání a současně do souhrnného hlášení s kódem nula, a pokud jej pořizuje od osoby registrované k dani v jiném členském státě, tak přizná daň na řádku 3 přiznání.

Na rozdíl od jiných druhů zboží, nový dopravní prostředek je předmětem daně z pořízení i v případě, že plátce pořídí nový dopravní prostředek od osoby, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, např. od německého občana. V tomto případě daň přizná na řádku 9 přiznání a podá hlášení o pořízení nového dopravního prostředku (tiskopis MF 25 5527). Pokud plátce dodá do jiného členského státu nový dopravní prostředek osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, jedná se o osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně, plátce dodání uvede na řádek 23 přiznání a podá hlášení o dodání nového dopravního prostředku (tiskopis MF 25 5526).

Daň při pořízení nového dopravního prostředku musí v tuzemsku přiznat i osoba povinná k dani, která není plátcem. V tomto případě podá přiznání k dani z přiznané hodnoty jako neplátce, daň uvede na řádku 64 přiznání a podá hlášení o pořízení nového dopravního prostředku. Pokud osoba, která není plátcem,