Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nesprávné uvedení DPH do jiného přiznání od 1. 4. 2017

31.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná novelizace zákona o DPH přináší změny do § 104, který upravuje postup při nesprávném uvedení daně za jiné zdaňovací období.

Ustanovení § 104 zákona o DPH upravuje postup správce daně v případě, pokud plátce uvede údaje pro stanovení daně v jiném období, než měl. Pokud posunem nesníží povinnost, správce daně daň nedoměří a úrok z prodlení není z čeho vyměřovat. Pokud posunem sníží daňovou povinnost, správce daně daň nedoměří, ale vyměří úrok z prodlení.

Doposud se tento výhodný postup podle § 104 odst. 1 a 2 neuplatní, pokud plátce s částečným nárokem na odpočet uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v jiném kalendářním roce.

Nově se výhodný postup podle § 104 odst. 1 a 2 neuplatní, jenom když uvedení skutečností rozhodných pro stanovení daně za nesprávné zdaňovací období ovlivní výši poměrného koeficientu podle § 75 nebo krátícího koeficientu podle § 76.

Nově nelze uvést v daňovém přiznání za jiné