Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nejčastější dotazy ke kontrolnímu hlášení - výzvy k podání a část C KH

15.2.2016, Zdroj: Finanční správa

Shrnutí informací ke kontrolnímu hlášení - výzvy a k části C.

Dotaz – výzva k podání kontrolního hlášení

Byl jsem vyzván správcem daně, abych podal kontrolní hlášení. Jsem však přesvědčen, že mi za dané období povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla. Jak mám postupovat?


Pro uvedený případ máte možnost rychlé reakce přímo ve formuláři kontrolního hlášení na Daňovém portále Finanční správy ČR (www.daneelektronicky.cz) v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (aplikace EPO) a to prostřednictvím volby (funkční položky/tlačítka): „Rychlá odpověď na výzvu“ a zvolení z roletové nabídky volbu – „Nemám povinnost podat kontrolní hlášení (KH). Dále je nutné vyplnit číslo jednací doručené výzvy správce daně (ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů) a samozřejmě také identifikaci plátce v záhlaví formuláře kontrolního hlášení. Tímto úkonem je oficiálně reagováno na výzvu správce daně v uvedeném případě.
Obdobně se postupuje, pokud je plátce vyzván k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybností o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení, avšak plátce je přesvědčen, že mu přesto tato povinnost nevznikla. Na formuláři kontrolního hlášení opět vybere položku: „Rychlá odpověď na výzvu“ a nyní zvolí z roletové nabídky volbu – „Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (KH)“. Vyplnění údajů čísla jednacího z doručené výzvy správce daně a identifikace plátce jsou opět nezbytnými údaji pro podání uvedené varianty.

Část C kontrolního hlášení

Dotaz 1 - Oddíl C u čtvrtletního plátce DPH podávajícího kontrolní hlášení měsíčně
U čtvrtletního plátce DPH s měsíčním kontrolním hlášením - má být v jednotlivých měsících čtvrtletí, za které je podáváno kontrolní hlášení, vyplněna také část C kontrolního hlášení? Pokud ano, s jakým obsahem?


Ohledně části „C“ kontrolního hlášení - v souladu s pokyny k vyplnění a popisem technické struktury (.xml) kontrolního hlášení (dále také „KH“) – dotčená část „C“ KH znamená prostý součet hodnot, které plátce vložil do příslušných částí A a B konkrétního kontrolního hlášení za určité jednotlivé období, za které se KH podává. Tzn. pro každé jednotlivé podání KH musí část C obsahovat součtové hodnoty vyplněných částí A a B dotčeného podávaného KH. Nelze část C ponechat zcela prázdnou, pokud jsou nějaké hodnoty vyplňovány do částí A a B konkrétního