Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nejčastější dotazy ke kontrolnímu hlášení - podání

12.2.2016, Zdroj: Finanční správa

Dozvíte se odpovědi na dotazy: povinnost elektronické formy podání daňového přiznání k DPH, podání kontrolního hlášení za skupinu ve více xml souborech, kontrolní hlášení a dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období roku 2015 a předcházejících let

Povinnost elektronické formy podání daňového přiznání k DPH

Jsem fyzická osoba s ročním obratem menším než 6 mil. Kč – čtvrtletní plátce DPH, na kterého se vztahuje výjimka dle § 101a odst. 3 zákona o DPH a přiznání k DPH podávám v papírové podobě. Od 1. ledna 2016 budu posílat na finanční úřad i kontrolní hlášení, které musí být podáno vždy elektronicky. Můžu i nadále podávat přiznání k DPH v papírové podobě?


Nemůžete. S účinností od 1. 1. 2016 dochází ke zrušení § 101a odst. 3 zákona o DPH a všem plátcům DPH tedy vzniká povinnost podání přiznání k DPH výlučně elektronickou formou. 

Elektronické podání lze učinit datovou zprávou odeslanou z Vaší datové schránky nebo datovou zprávou odeslanou prostřednictvím portálu Finanční správy tzv. EPO. K autentizaci tohoto podání lze využít buď elektronický zaručený podpis, přihlašovací údaje z datové schránky nebo lze podání odeslat bez autentizace a následně v zákonem stanovené lhůtě potvrdit prostřednictvím tzv. e-tiskopisu. Detailní informace k elektronické formě podání jsou k dispozici na www.daneelektronicky.cz

Podání kontrolního hlášení za skupinu ve více xml souborech


Jsem zastupující člen skupiny a chtěl bych se zeptat, zda skutečně budu povinen vyplňovat kontrolní hlášení za celou skupinu, když každý člen má jiný účetní software, ve kterém si účtuje své přijaté a vydané daňové doklady, a vede svou evidenci dle § 100 zákona o DPH. Kontrolní hlášení chce přímo do tiskopisu vyplnit jednotlivé daňové doklady tak, aby součet plnění všech členů (v našem