dnes je 23.9.2021

Input:

Nejčastější dotazy k registraci do zvláštního režimu One Stop Shop

6.9.2021, Zdroj: Finanční správa

7 dotazů ke zvláštnímu režimu OSS a odpovědí Finanční správy na ně.

1. Jak se mohu registrovat do režimu One Stop Shop?

Podáním žádosti o registraci do příslušného režimu na daňovém portálu http://www.mojedane.cz/ v části MOSS/OSS.

Více informací:

  • Registrace do režimu EU– Návod na registraci
  • Registrace do dovozního režimu
  • Registrace do režimu mimo EU


2. Od kdy mohu používat režim EU nebo režim mimo EU po podání žádosti o registraci?

Od prvního dne následujícího kalendářního čtvrtletí, tj. vždy od 1. 1., 1. 4., 1. 7. nebo 1. 10. příslušného roku.

3. Pokud jsem se nezaregistroval do 30. 6. 2021 do režimu EU nebo režimu mimo EU a poskytnu službu v červenci 2021, mohu ještě i na toto plnění uplatnit režim EU nebo režim mimo EU?

Ano, je však nutné podat žádost o registraci nejpozději do 10. 8. 2021.

Vždy je možné se registrovat do režimu EU nebo režimu mimo EU až po uskutečnění plnění, a pak platí, že žádost o registraci musí být podána nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění plnění.

4. Chci používat režim EU nebo režim mimo EU od 1. 10. 2021, do kdy musím podat žádost o registraci?

Nejpozději do 30. 9. 2021, pokud jste před tímto datem neuskutečnil plnění spadající do těchto režimů. Pokud uskutečníte plnění po 30. 9. 2021, podejte žádost o registraci nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění plnění.

5. Od kdy můžu používat dovozní režim po podání žádosti o registraci?

Ode dne oznámení rozhodnutí, kterým jste registrován do dovozního režimu.

6. V žádosti o registraci se uvádí i webová adresa, resp. internetové stránky žadatele. Jakou webovou adresu mám uvést, pokud jich mám více – například www.eshop.cz,

Nahrávám...
Nahrávám...