Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nejčastější chyby v kontrolním hlášení

7.3.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa popisuje doposud nejčastější chyby plátců v kontrolním hlášení.

Finanční správa upozorňuje na pochybení, která se objevují v doposud podaných kontrolních hlášeních. Jde o následující typy nedostatků:

  • Nevyplnění ID datové schránky nebo e-mailu

Jde o povinný údaj, kdy plátci se zřízenou datovou schránkou jsou povinni vyplňovat identifikační údaje k datové schránce. Pokud hlášení podává zmocněný zástupce s datovou schránkou, pak se uvádí údaje zástupce. Pouze v případě, že plátce, popř. jeho zástupce nemají datovou schránkou, uvádí se e-mailová adresa.

  • Chybějící či chybný formát DIČ odběratele/dodavatele

Jde o údaje v částech A.4. a B.2. kontrolního hlášení, kde se uvádí většina tuzemských plnění s odvodem DPH. Kód státu CZ je přednastaven, což může být potíž u účetních softwarů, které neoddělují u údaje o DIČ kód státu CZ od kmenové části.

 

  • Chybné číslo finančního úřadu a územního pracoviště

V hlavičce kontrolního hlášení je potřeba vyplnit číslo