Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nehmotný majetek lze odpisovat déle

6.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů již byla schválena a podepsána prezidentem. Datum účinnosti je závislé na vyhlášení ve Sbírce zákonů, lze očekávat účinnost od 1. července 2017. Podle novely bude možné nehmotný majetek odpisovat podle individuálního plánu i déle.

U daňového odepisování nehmotného majetku je v současné době stanovena pevná doba rovnoměrného odepisování, přičemž se rozlišují různé kategorie majetku:

  • u nehmotného majetku s právem užívání na dobu určitou … roční odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou
  • audiovizuální dílo … se odepisuje rovnoměrně 18 měsíců
  • software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje … se odepisují rovnoměrně 36 měsíců
  • ostatní nehmotný majetek … se odepisuje rovnoměrně 72 měsíců

Novelizace umožňuje, aby byl majetek odpisován „nejméně“ po stanovenou dobu. Může být tedy odpisován déle. To má smysl zejména u majetku, u něhož se lišil účetní odpisový plán odrážející dobu životnosti či použitelnosti od daňového odpisování. Prodloužení se netýká majetku s právem užívání na dobu určitou a majetku, jehož odpisování započalo před