Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Návrh změn v DPH od roku 2017

3.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí již pracuje na novelizaci daňových zákonů od roku 2017. Hlavní oblasti změn v DPH uvádíme v přehledu.

Změny reagují jednak na změny daňových zákonů a vývoj ostatních předpisů, jednak jsou vyvolány Směrnicí a novinkami v pramenech, které ji provádí. Od příštího roku lze podle dosavadního návrhu očekávat změny v těchto oblastech:

  • Společná činnost více osob (společnost, dříve sdružení)

Nově se již člen společnost nebude muset automaticky registrovat k DPH při sdružení s jiným plátcem daně, v zákoně zůstane pouze obecná úprava. Každý člen společnosti si tedy bude sledovat svůj obrat samostatně. Již nebude umožněno jednomu členovi společnosti, aby administroval veškerá přijatá i uskutečněná plnění za celou společnost. Každý z členů bude svá přijatá a uskutečněná plnění vykazovat podle obecných pravidel. Lze očekávat, že změna přinese řadu otazníků, stejně jako doposud byly diskutabilní některé specifické postupy.

 

  • Nespolehlivé osoby

Má dojít k rozšíření institutu nespolehlivého plátce tak, aby jej nebylo možné obcházet založením nové osoby bez cejchu „nespolehlivý plátce“.

 

  • Vracení daně mezinárodním organizacím

Navrhuje se mezinárodním organizacím, jejichž členem je Česká republika a které nemají v tuzemsku zastoupení, umožnit vrácení DPH zaplacené v cenách zboží a služeb.

 

  • Opakovaná plnění

Pokud je zdanitelné plnění poskytováno po dobu delší než 12 měsíců a nedojde během tohoto období k přijetí úplaty s povinností přiznat daň, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

 

  • Skupinová registrace

Osoba, na kterou při rozdělení odštěpením přechází jmění skupiny a která je v okamžiku přeměny nově vzniklou osobou, se má stát ze zákona členem skupiny.

 

  • Dlouhodobý majetek, který je předmětem tzv. finančního leasingu

Majetek přenechaný k užití s ujednáním o budoucím převodu vlastnického práva, který současně má znaky dlouhodobého majetku, se má považovat za dlouhodobý majetek uživatele. Cílem je sjednocení pravidel pro uplatňování nároku na odpočet daně bez ohledu na formu jeho pořízení.

 

  • Lhůta pro úpravu odpočtu daně z titulu uskutečnění