Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Návrh novelizace daní senátoři nepřijali

22.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh změn daňových zákonů, který měl být účinný od 1. dubna 2017, nebyl schválen. Byl vrácen senátory zpátky s pozměňovacími návrhy. Očekává se posun účinnosti, což má dopad zejména na DPH.

Senát projednal balík změn v daňových předpisech (senátní tisk 53 a sněmovní tisk 873). Návrh neschválil, naopak jej poslat zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem.

Hlavní pozměňovací návrh se dotýká zákona o DPH, konkrétně osvobození při dodání pozemků. Podle platného znění § 56 odst. 1 zákona o DPH je osvobozeno od daně dodání pozemku, který

  •     netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a
  •     není stavebním pozemkem.

Pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou, je definován v § 48 zákona o DPH, a jde o pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.

Pozměňovací návrh částečně mění znění § 56 odst. 1 tak, že vynechává pozemky tvořící funkční celek se stavbou pevně