Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nárok na odpočet daně při registraci

10.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.9 Nárok na odpočet daně při registraci

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 79 ZDPH – Nárok na odpočet daně při registraci

1. 4. 2011–2012   2013–2016  
U dlouhodobého majetku pořízeného od plátce za posledních 12 měsíců před datem registrace má plátce za stejných podmínek rovněž možnost uplatnit nárok na odpočet daně za první zdaňovací období po datu registrace.   Obecně se při uplatňování nároku na odpočet daně při registraci základní kritéria nemění. Nadále je možno uplatnit nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného za posledních 12 měsíců, nikoli však před datem registrace, ale přede dnem, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem, pokud je toto plnění k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku. Tato změna navazuje na nová pravidla vzniku plátcovství, kdy osoba povinná k dani při překročení stanoveného obratu v případě, že nesplní registrační povinnost, bude zaregistrována zpětně k tomu datu, kdy se dle zákona plátcem stala.  
Jelikož výpočet částky nároku na odpočet daně se řídí ustanovením § 78a odst. 6 ZDPH, je již opět podstatné, zda majetek byl pořízen v kalendářním roce, ve kterém dochází k registraci plátce, nebo v kalendářním roce předcházejícím.   Jelikož pro výpočet částky nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 78d odst. 2 ZDPH, je u tohoto typu majetku nadále podstatné, zda byl pořízen v kalendářním roce, ve kterém se osoba povinná k dani stala plátcem, nebo v kalendářním roce předcházejícím.  
Tato skutečnost ovlivní částku daně, která bude moci být z dlouhodobého majetku uplatněna. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně při registraci jsou tak srovnány s podmínkami uplatňovanými při rušení registrace plátce.    
Příklad

Plátce je registrován k datu 1. 6. Při registraci uplatňuje nárok na odpočet daně ze dvou obráběcích strojů pořízených od plátců ve lhůtě 12 měsíců před registrací.