Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Místo plnění u služeb souvisejících s nemovitou věcí

11.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH obsahuje zvláštní pravidlo pro služby vztahující se k nemovité věci. Novelizací od roku 2017 se má do § 10 promítnout zpřesnění odkazující na prováděcí nařízení.

Od roku 2017 má být součástí zákona o DPH definice, podle níž se službou vztahující k nemovité věci pro účely místa plnění rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí podle přímo použitelného předpisu EU. Tím je prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1042/2013.

Nařízení uvádí příklady služeb souvisejících s nemovitou věcí:

  • vypracování plánů budovy pro určitou parcelu bez ohledu na to, zda budova je nebo není postavena,
  • poskytování služeb stavebního dozoru nebo bezpečnostních služeb,
  • stavební a demoliční práce prováděné na budově nebo na jejích částech,
  • stavební a demoliční práce prováděné na trvalých konstrukcích, jako jsou potrubní systémy pro plyn, vodu, odpadní vodu a podobně,
  • zemědělské služby, jako je orba, setí, zavlažování a hnojení,
  • prázdninové tábory nebo místa upravená k využívání jako tábořiště,
  • poskytování rybolovných a lovných práv nebo přístupu do salónků na letištích nebo využívání infrastruktury, za které se vybírá mýto, například mostu nebo tunelu,
  • instalace nebo montáž strojů nebo zařízení, které se po instalaci nebo montáži