Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Místo plnění při pořízení zboží z EU

17.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2017 má být novelizací zákona o DPH změněno ustanovení řešící místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu.

Pokud není pořízení přiznáno v místě fyzického ukončení přepravy při pořízení zboží z jiného členského státu EU, pak vzniká povinnost přiznat pořízení ve státě, který vydal DIČ poskytnuté pro danou transakci. Nicméně jde spíše o nápravu povinností nesplněných v jiném státě.

V návrhu novelizace zákona o DPH od roku 2017 se mění též § 11 zákona o DPH. Místo vazby na osobu registrovanou v jiném členském státě, který vydal DIČ, se zavádí vyjádření „daňové identifikační číslo, pod nímž pořizovatel zboží pořídil“. Jde pouze o úpravu formulace.

Zároveň se do zákona doplňuje, že je-li místo plnění stanoveno v ČR kvůli DIČ pořizovatele, přičemž zboží nebylo do tuzemska skutečně odesláno ani přepraveno, pořizovatel nemá nárok na odpočet daně uplatněné při tomto pořízení zboží z jiného členského