dnes je 21.1.2020

Input:

Ministerstvo spravedlnosti zjednodušuje proces likvidace právnických osob

12.8.2019, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Vláda schválila novelu nařízení o Obchodním věstníku, jejímž cílem je administrativně a finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob.

Dosavadní zpoplatněné dvojí zveřejnění oznámení vstupu právnické osoby do likvidace v Obchodním věstníku, společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, bude nahrazeno možností zveřejnit takové oznámení a výzvu ve veřejném rejstříku.

Využije se tak již existujícího mechanismu uveřejňování vstupu do likvidace a údajů o likvidátorovi ve veřejném rejstříku, který se efektem vyrovná zveřejnění oznámení o likvidaci v Obchodním věstníku. Veřejný rejstřík je přístupný všem a zdarma na internetu. Není nutná žádná registrace, veškeré informace jsou dostupné okamžitě. Veřejný rejstřík je také dostupný v režimu otevřených dat. 

Povinnost dvojího zveřejnění je dána historicky, a sice původní tištěnou podobou Obchodního věstníku (věřitel tak měl větší možnost, že si výzvu skutečně přečte). V současnosti, kdy máme k dispozici všem volně a zdarma přístupné veřejné rejstříky právnických osob, postrádá dvojí zveřejnění v Obchodním věstníku smysl.

Návrh se zaměřuje především na právnické osoby, které již nechtějí dále vykonávat svou (např.