Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mimořádné výnosy v období 2015/2016

30.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.20.3
Mimořádné výnosy v období 2015/2016

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 20/2016

S účinností od 1. 1. 2016 byla zcela zrušena mimořádná oblast z výkazu zisku a ztráty (mimořádné výnosy a mimořádné náklady). Jaká jsou „stará” a „nová” pravidla účtování mimořádných výnosů?

  • Pravidla účtování mimořádných výnosů do konce účetního období 2015, která se ještě projevila v účetní závěrce za období 2015

Účetní případy charakteru mimořádných výnosů   MD do 2015   Dal do 2015  
Tržba z prodeje obchodního závodu *)   371   688  
Nárok na náhradu škody   378, 315   688  

*) Prodávající při prodeji obchodního závodu nebo jeho části dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem (ČÚS 011).

Ve prospěch (Dal) ostatních mimořádných výnosů se účtují i výnosy z titulu postoupení, popřípadě ukončení hospodářské činnosti (či složky hospodářské činnosti účetní jednotky) se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 69 (vyjadřující převod provozních výnosů, popřípadě převod finančních výnosů).

Do konce účetního období 2015 se v účtové skupině 68 – Mimořádné výnosy zpravidla používal syntetický účet: 688 – Ostatní mimořádné výnosy.

Do konce účetního období 2012 se v rámci mimořádných výnosů účtovaly i výnosy ze změny metody (zpravidla používaný syntetický účet 681);