dnes je 25.6.2019
Input:

MF navrhuje změny v kontrolním hlášení, které uleví poplatníkům

12.12.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vyslyšelo poptávku poplatníků a odborné veřejnosti a navrhuje v rámci daňového balíčku v souvislosti s institutem kontrolních hlášení opatření, která jdou vstříc daňovým subjektům.

Tato opatření omezují správce daně v tom, že pokud nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost podnikatele uhradit pokutu zanikne. Toto ustanovení se bude vztahovat také na povinnost platit pokutu vzniklou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Ministerstvo financí nepřipravuje žádné zavádění nových pokut souvisejících s kontrolním hlášením. Naopak, pokuty související s tímto institutem byly Finanční správou výrazně zmírněny, a to již v roce 2016 a následně úpravou metodického pokynu na počátku roku 2017. Ministerstvo financí vítá, že podnikatelé povinnosti spojené s tímto opatřením plní a nevznikají žádná nezamýšlená nedorozumění. Kontrolní hlášení je