Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Méně daňové administrativy pro podnikatele díky rozšíření paušální daně

4.5.2017, Zdroj: Finanční správa

Ministerstvo financí a Finanční správa významným způsobem rozšiřují možnost využití tzv. institutu paušální daně, více podnikatelů tak získá možnost domluvit se s Finančním úřadem na pevné výši daně a zbavit se tím administrativy spojené s placením daní.

Úprava je součástí daňového balíčku pro rok 2017, který v nejbližších týdnech vstoupí v účinnost. Požádat o stanovení daně z příjmů fyzických osob na rok 2017 paušální částkou bude možné až do konce května.

Zatímco dosud tohoto institutu využívalo méně než 40 subjektů, po odstranění legislativních bariér a zpřístupnění paušální daně širšímu okruhu subjektů očekáváme mnohonásobně vyšší zájem“, komentuje náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová.

Nově si totiž o stanovení paušální daně z příjmů budou moci požádat i ty podnikající fyzické osoby, které mají vedle příjmů ze samostatné činnosti i příjmy ze zaměstnání, což samo o sobě rozšiřuje okruh potenciálních žadatelů řádově o desítky tisíc poplatníků. Další pozitivní změnu představuje také možnost požádat si o paušální daň i v případě, že podnikatel má jednoho či více zaměstnanců. Maximální výše ročních příjmů, při kterých je možné institutu využít, je 5 mil. Kč ročně s tím, že tento limit je při podání příslušné žádosti nutné plnit minimálně po 3 předcházející zdaňovací období. Ministerstvo financí očekává, že paušální daň budou využívat především drobní podnikatelé, kteří zejména uvítají možnost oprostit se od administrativy spojené s placením daní. Minimální výše takto stanovené daně je 600 Kč za rok.

Po