Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Majetek pořízený formou finančního leasingu

20.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná novelizace zákona o DPH mění ustanovení týkající se majetku pořízeného formou finančního leasingu.

Dosavadní definice finančního leasingu pro účely DPH upravuje jako „přenechání zboží vlastníkem k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastník užívaného zboží převede vlastnické právo k němu na jeho uživatele“. Nicméně vazba na vlastníka zužovala okruh případů.

Nově má být finanční leasing definován jako „přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému zboží bude převedeno na jeho uživatele“. Nově nemá být důležité, zda zboží bylo přenecháno k užití vlastníkem nebo jinou osobou.

Podle návrhu novelizace má být hmotný majetek pořízený formou finančního leasingu součástí dlouhodobého majetku u nájemce. Jde o majetek přenechaný k užití, k němuž má podle smluvního ujednání v budoucnu nabýt