Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Lhůty pro podání hlášení a vyúčtování

16.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10 Lhůty pro podání hlášení a vyúčtování

Ing. Zdeněk Burda

Právní úprava

§ 137 DŘ – Řádné daňové tvrzení

§ 69 ZSDP – Vybírání daně srážkou

2010   2011–2012   2013–2018  
(1) Daň nebo úhradu na zajištění daně, kterou byl plátce daně povinen srazit nebo vybrat z daňového základu, odvede správci daně ve lhůtě stanovené tímto nebo zvláštním zákonem.   (1) Hlášení se podává do 25 dnů po uplynutí měsíce, v němž vznikla plátci daně povinnost, která je předmětem hlášení. Pokud je s hlášením spojena i povinnost odvést daň, je daň splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání hlášení.   (1) Hlášení se podává do 20 dnů po uplynutí měsíce, v němž vznikla plátci daně povinnost, která je předmětem hlášení. Pokud je s hlášením spojena i povinnost odvést daň, je daň splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání hlášení.  
(2) Plátci daně uvedení v odstavci 1 podají vždy po uplynutí zdaňovacího období nebo po ukončení činnosti, která je předmětem zdanění, vyúčtování daně na tiskopise vydaném ministerstvem. Vyúčtování se podává místně příslušnému správci daně do třiceti dnů od lhůty, v níž byl plátce daně povinen podat za rozhodné období poslední daňové přiznání nebo hlášení. Pokud u některé daně není stanovena povinnost podávat daňové přiznání nebo hlášení, předkládá se vyúčtování daně do 30 dnů ode dne, v němž byl plátce daně povinen za rozhodné období odvést poslední daňovou povinnost.   (2) Vyúčtování se podává do 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Pokud je s vyúčtováním spojena i povinnost odvést daň, je daň splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání vyúčtování.   (2) Vyúčtování se podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Pokud je s vyúčtováním spojena i povinnost odvést daň, je daň splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání vyúčtování.
(3) Lhůtu pro podání hlášení nebo vyúčtování nelze prodloužit.  

Komentář:

Výše uvedené lhůty pro vyúčtování a hlášení dané daňovým řádem je nutno chápat jako obecnou úpravu, která může být