Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Lhůta pro nárok na odpočet DPH

29.5.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU se zabýval otázkou, zda může odběratel uplatnit nárok na odpočet DPH i po prekluzivní lhůtě dané členským státem.

V řešeném případě bylo uskutečněno zdanitelné plnění, které dodavatel zatížil sníženou sazbou DPH. Po určité době se na chybu přišlo a dodavatel DPH státu doplatil. Vystavil opravné daňové doklady. Požadoval úhradu v rozdílu na dani po odběrateli, ten však odmítl částku uhradit s tím, že již je po prekluzivní lhůtě a nemůže uplatnit nárok na odpočet.

Tento spor, jehož podstatou je spor o sjednanou cenu, se dostal až před Soudní dvůr EU (C-8/17 Biosafe). Podle jeho