Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kvalitativní charakteristiky účetnictví

24.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.44 Kvalitativní charakteristiky účetnictví

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2014–2015   2016–2017  
Zákon uvádí povinnost vést účetnictví tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.   Doplněn je požadavek povinnosti sestavit účetní závěrku srozumitelně tak, aby na jejím základě mohla osoba, která informace z účetní závěrky využívá, provádět ekonomická rozhodnutí. Dalším doplňkem je omezení možnosti provádět vzájemné zúčtování položek.  

Komentář:

Účetní závěrka