Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kontrolní hlášení podnikání neomezí a je v souladu s ústavním pořádkem

31.12.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Kontrolní hlášení DPH je opatření, které je namířeno proti fenoménu karuselových podvodů a uplatňování odpočtů DPH na základě zfalšovaných faktur, jejichž obecný nárůst je alarmující.

Tento nástroj účinně řeší podvodné odlévání prostředků z veřejných rozpočtů za pomoci organizovaných kriminálních činností, v důsledku kterých veřejné rozpočty dlouhodobě přichází o desítky miliard korun ročně. Je zájmem všech občanů těmto podvodům zabránit.

Na základě zkušeností z úspěšného fungování kontrolního hlášení v řadě zemí Evropské unie se předpokládá, že jeho zavedením dojde jen v prvních letech ke zvýšení daňových příjmů přibližně o 10 miliard korun ročně. Ministerstvo financí je přesvědčeno, že právě zabránění organizované daňové kriminalitě a efektivní výběr stávajících daní je cestou k budoucímu snižování daňové zátěže. Účinnost klasických namátkových kontrol prováděných Finanční správou přestala být v důsledku nárůstu karuselových podvodů ve stávajícím systému DPH dostačující. Pokud by systémové opatření typu kontrolního hlášení nebylo zavedeno, Česká republika by pro zajištění zdrojů do veřejných rozpočtů musela přistoupit ke zvyšování sazeb daně. To by postihlo zejména ty podnikatele, kteří daně platí, proto se s takovými kroky Ministerstvo financí neztotožňuje.

Kontrolní hlášení umožní efektivní boj proti karuselovým podvodům, které jsou realizovány organizovaným zločinem prostřednictvím složitých a rozsáhlých propojení až stovek firem účelově zneužívaných a ovládaných organizátorem těchto podvodů. Bez tohoto nástroje nelze proti těmto podvodům účelně bojovat.

Kontrolní hlášení a jeho legislativní podoba je v plném souladu s ústavním pořádkem České republiky. Ostatně ten je podrobně zkoumám již v rámci legislativního procesu dávno před začátkem platnosti zákona. Finanční